About

LilyRose Skin Atelier ก่อตั้งขึ้นวันที่ 9 กันยายน 2561 โดยคุณ Lily ด้วยความมุ่งมั่นที่จะบริการทรีตเมนต์ครอบคลุมทั้งการรักษา และดูแลผิวพรรณอย่างพิธีพิถัน โดยเรารวบรวมและคัดสรรผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมดูแลผิว ที่มีคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการบริการจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบเป็นบริการที่ดีที่สุดจากเรา